COLLECTIEVE COACHINGMODULE

B-ready@work wordt bij Exaris Interim georganiseerd voor alle kandidaten die zich in het kantoor inschrijven en die een onderhoud met een jobcoach hebben gehad. Het doel ervan is om onze kandidaten op een toekomstige tewerkstelling voor te bereiden. Deze sessie maakt deel uit van onze begeleiding en ze valideert de inschrijving van de kandidaten bij ons agentschap. 

We merken bij onze tewerkgestelde uitzendkrachten bepaalde terugkerende moeilijkheden op. Deze moeilijkheden hebben niet zozeer te maken met hun vaardigheden, maar eerder met een professionele houding. We willen hun kansen op de verlenging van hun opdracht verhogen, met zicht op een duurzame integratie.

We vertrekken van concrete gevallen, moeilijkheden die onze uitzendkrachten dagelijks ervaren om ze te helpen anticiperen wat een werkgever van hen op het werk verwacht.

Pedagogische doelstellingen:

Na deze coachingsessie zijn de deelnemers in staat om:

 • zich bewust te zijn van de kloof die soms bestaat tussen wat de werkgever van zijn werknemers verwacht en de houdingen die we dagelijks waarnemen
 • dankzij het nemen van deze afstand en met begeleiding van de jobcoach: de houdingen die op de werkplek nodig zijn, te bepalen en op te sommen
 • deze houdingen in context te zetten met behulp van voorbeelden uit hun ervaringen
 • Zich via een rollenspel bewust te worden van de rol van het uitzendbureau en het vertrouwen die de jobcoach hen geeft door ze de opdracht te geven
 • De aandachtspunten op te sommen waar men moet aan denken de avond voor een eerste werkdag.

Wie en wanneer? 3 uur, elke woensdagochtend op het bureau We groeperen de kandidaten die we de week ervoor of de week zelf op onderhoud hebben gehad (ongeveer 10 deelnemers per sessie).

Codes@work is een collectieve coachingdag die op lossere tijdstippen op het bureau wordt georganiseerd, ongeveer eenmaal per maand. We groeperen de kandidaten die al door Exaris aan het werk zijn gezet en waarbij we moeilijkheden op het werk hebben waargenomen (te laat komen, gebrek aan zelfvertrouwen, probleem met houding, stress, enz.) ofwel kandidaten waarmee we een onderhoud hebben gehad en waarbij we voelen dat ze nog niet echt klaar zijn om aan het werk te gaan.

Via deze coachingdagen willen we dieper ingaan op de houdingen die je op het werk dient aan te nemen, en de kandidaten nieuwe moed geven zodat ze met meer vertrouwen terug aan het werk gaan.

Pedagogische doelstellingen:

Na deze coachingsessie zijn de deelnemers in staat om:

 • Inzicht te krijgen op de impact van niet-verbale communicatie op de gesprekspersoon: houding, voorkomen, mimiek, enz.
 • Bepaalde niet-verbale reacties te detecteren en te beheersen in het kader van het werk
 • Zich te positioneren bij conflicten op het werk, tussen collega's of met oversten
 • Stereotypes te definiëren, inzicht te krijgen in de stereotypes in ons dagelijkse leven, op het werk, en de conflictsituaties die ze kunnen veroorzaken.
 • Culturele verschillen als een echt perspectief, een gezichtspunt te beschouwen
 • De beroepsmatige houdingen die men moet aannemen met klanten, een baas, en de collega's te onderscheiden
 • Het belang ervan in te zien om het privé- en beroepsleven te scheiden