Waar staat Exaris interim voor?

Exaris interim is een sociaal interimkantoor dat werkt met jongeren van 18 tot 30 jaar die in Brussel wonen en die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben.
Ons interimkantoor onderscheidt zich van een klassiek interimkantoor door de jobcoaching.
De interimkracht wordt gecoacht, begeleid en geadviseerd door een jobcoach. De bedoeling van Exaris bestaat erin de jongeren te introduceren op de arbeidsmarkt via interimopdrachten, om hen vertrouwd te maken met de beroepswereld en om hen te integreren in een duurzame job die hen toelaat om zichzelf te ontplooien.